fredag 2 december 2011

En senkommen entré

Den 2 december 2011 skapar jag alltså en blogg. Datumet antyder att jag är några år efter min tid. Möjligheten har funnits i flera år och jag har ignorerat den. Inte för att jag inte har haft något att säga, men på grund av viss timiditet. Är man van att dela upp världen i den privata sfären och den offentliga blir internet lite av ett mellanting. Sett som en del av den offentliga världen så framstår internet inte som en passande plats att blottlägga tankar i kontinuerlig och halvredigerad form. Men kanske borde man hellre se bloggande som en rent offentlig handling, utan mer som att befinna sig på ett café och prata lite för högt. Bara att man inte vet något om den som man pratar med. Min förhoppning är att några av dem kommer att vara andra intellektuella som har tankar och erfarenheter att byta ut. Det är den förhoppningen som har drivit mig att till slut starta den här bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar