fredag 4 maj 2012

Utanför Panopticon


Fockan sa det. Institutioner i vårt samhälle är byggda enligt principen bakom Panopticion (Wikipedia). Känslan av att alltid kunna vara sedda får oss att bete oss som vi tror förväntas. Det får oss att internalisera ett samhälleligt rekommenderat sätt att vara i våra personligheter till den grad att det inte finns någon egentlig åtskillnad däremellan.

Så om vi i stället börjar från andra hållet och frågar: Finns det någon plats i vårt samhälle som ligger utanför Panopticon? Ingen geografisk plats, tror jag. Nästan överallt kan vi någon gång vara sedda. Kanske inte direkt av en representant för samhället i stort, men av en familjemedlem som har vissa länkar både till en själv och samhället.

Däremot så finns det aktiviteter som utförs utanför Panopticon och måste utföras utanför Panopticon. Det gäller i stort sett alla tekniska uppgifter. Det sämsta sättet att slå in en spik är att tänka ”hur se jag ut medan jag spikar?”. Flyttar man sin blick utanför sig själv kan man inte koncentrera sig på spiken. Kan man inte ta sig utanför Panopticon kan man inte fokusera på sitt objekt. Så skaffar man sig ett tillräckligt komplicerat praktiskt objekt att fokusera på så för det en ut från Panopticon under den tid som man arbetar med det. Och omvänt kan de som inte kan ta sig ut från Panopticon inte utföra alltför koncentrationskrävande praktiska uppgifter.

Panopticon är främst ett kvinnofängelse. Eller, rättare sagt, dess avdelning för kvinnor är betydligt snålare med permissioner än avdelningen för män. Kvinnor lär sig att alltid anta en potentiell åskådare, även om de är ensamma. Varför annars dessa påståenden om att de målar ansiktet och rakar benen för sin egen skull? Ja, för de känner sig sedda även när de är ensamma, och känner man sig sedd känner man sig obekväm om man inte kan kontrollera hur man framstår. Och eftersom kvinnor alltid är sedda så kan de inte fokusera tillräckligt på en spik för att inte slå den snett. Inte om de inte lyckas ta sig förbi de betydligt mer krävande barriärer för utträde som Panopticons kvinnoavdelning har satt upp.

2 kommentarer:

  1. Jag får reda på så mycket intressant här på din blogg, tack för det, vill jag bara säga först.
    Det här med Panopticon, är inte det egentligen samvetet då? Eller det man kallar samvetet, för vad som är rätt och vad som är fel är ju olika från kultur till kultur. Om man gör fel enligt sitt samvete så bryter man ju mot de normer som finns i samhället, och samvetet finns ju med även där man inte blir sedd rent fysiskt.

    SvaraRadera
  2. Tack själv.

    Intressant frågeställning. Samvete handlar väl egentligen inte om risken för att vara sedd, utan om att följa idéer om rätt och fel trots att ingen kommer att få veta något. Men för riktigt sociala människor finns kanske ingen riktig åtskillnad däremellan, så att det som ser rätt ut i andras ögon också blir rätt för dem. Risken med att jämnt känna sig iakttagen är att man börjar handla enligt vad som ser ut att vara rätt i utomståendes ögon i stället för att konsultera sitt samvete.

    SvaraRadera