söndag 6 maj 2012

Lagen kräver granåkrar - och vad mer som vi inte vet något om?


För alla med minsta lilla intresse av skogen kan jag rekommendera Maciej Zarembas artikel om skogspolitiken. Precis, precis det är det som grannbonden brukar säga (han gillar inte heller kalhyggen, vilket jag förstås är tacksam för): Det är pappersindustrin och fackföreningarna som styr Sveriges skogspolitik. Skogsägarna tvingas göra vad som anses gynna dessa på kort sikt.

Men det finns andra faktorer också. En stark lobbygrupp som inte riktigt tittades närmare på i artikeln är jägarna. Jägarna i artikeln gillade fin natur och det finns förstås fler som dem. Men det betyder inte att alla jägare har detta fokus. Att jägare tenderar att sätta upp sina jakttorn på kalhyggen tyder tvärtom på att de inte tycker så illa hemskt illa om dem generellt sett. Jägarnas främsta fråga, vid sidan av att slippa få sina hundar dödade av vargar, brukar vara att det ska finnas många djur för dem att jaga. Och gärna många sorters djur. Gärna stora djur. Hur påverkar det skogsbruket? Rådjur, älgar och hjortar äter betydligt hellre skott, toppar och bark på tall och lövträd än på gran. Så ju fler betande djur som skogsägarna tvingas hysa på sina marker, desto större incitament att odla granåkrar. Lantbrukare som vill odla något annat än jämnhög gran står således i motsättning till grupper vars intressen råkar få samma resultat i praktiken. 

Varför blir denna idiotiska lagstiftning aldrig en politisk fråga? För de flesta frågor blir aldrig politiska frågor. En fråga måste både beröra tillräckligt många och gå att tala om i tillräckligt förenklade termer för att kunna bli politisk. Och i alla frågor som inte blir politiska är vi utlämnade till olika tjänstemäns godtycke. Tjänstemän som är fria att låta sig påverkas av vem de vill av orsaker som vi inte vet något om. När det nu är så här illa på områden som man råkar veta något om, hur är det då på alla områden som man inte vet något om? Antagligen lika illa.

PS. En länk om viltets inverkan på skogens sammansättning

PS 2. Nu har jag skrivit brev till jordbruksministern också. Gör det ni också. Spelar nog ingen större roll vad man skriver, det viktiga är att man får regeringen att fatta att de får ta och göra något åt lagar som gynnas massaindustrin på böndernas bekostnad. Finns ett kontaktformulär på regeringens hemsida, här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar