tisdag 27 mars 2012

Tillåtelse att tänka


Det finns en hel del filosofi som jag inte begriper meningen med. Heidegger är bland de värsta. Jag har inte lyckats läsa någon längre text av honom. Främst för att jag avskyr hans sätt att skriva. Det är som att han var tvungen att tillbakavisa metafysikerna på deras eget opaka språk. Och den saken har provocerat fram en tanke hos mig: Poängen med banbrytande filosofi är kanske inte bara att den är bra i sig, utan att den visar ett nytt sätt som det är tillåtet att tänka på. Genom att visa hur man kan tänka visar ny filosofi även hur man får tänka. Vad man får inkludera och exkludera i tänkandet. Om någon skapar ett tankebygge som fungerar utan den ena eller andra uppfattningen så visar det att det är möjligt att tänka utanför dessa uppfattningar, hur meningslöst eller dåligt det banbrytande tänkandet än var i sig självt. Poststrukturalismen, som jag främst bekänner mig till, har visserligen en hel del intressant att säga, men allra mest definieras den av allt den visar att man kan klara sig utan i sitt tänkande: Den mänskliga naturen. Evolutionsteorin. Det egentliga jaget. Poststrukturalismen är lika mycket en tillåtelse att tänka utanför vissa idéer som tenderar att gå på tomgång som en teori i sig själv.

2 kommentarer:

  1. Jag ska se om jag hittar något om poststrukturalismen, men om du vill berätta mer vad den innebär får du gärna göra det. Jag tycker det är intressant med allt som visar nya möjligheter att tänka. Jag har inte läst filosofi/om filosofi så jag vet inte vad som sagts i det ämnet..

    SvaraRadera
  2. Jovisst. I korthet handlar poststrukturalismen om att det inte finns någon absolut sanning. Vi ser världen genom de uppfattningar vi har gjort oss om den och genom det som vi har lärt oss om den, inte som den är på ett absolut sätt. Michel Foucault gjorde det till exempel till sin grej att visa hur historiskt tillfälliga de system vi tolkar världen genom är. De kunde ha varit annorlunda, och då hade vi tyckt att vi levde i en annan värld.

    Egentligen kan man tolka poststrukturalismens idéer både för och emot tänkande. Å ena sidan gör den tänkande meningslöst, eftersom man ändå aldrig kommer att finna sanningen. Å andra sidan så utvidgar den möjligheterna för tänkande utanför de system som tas för sanna idag. Och eftersom jag gillar att tänka föredrar jag förstås den senare tolkningen.

    SvaraRadera